Plus praktijk

Fysiotherapie Spieghel

 

Pluspraktijk

Een pluspraktijk voldoet aan de hoogste eisen van de gecontracteerde zorgverzekeraars. Om voor deze kwalificatie in aanmerking te komen moet in behandelmethodieken, vastlegging van procedures en de inrichting van de parktijk aan de hoogste normen worden voldaan. Om dit vast te stellen moet een audit worden ondergaan.

Op 22 februari 2012 heeft fysiotherapie "Spieghel" deze audit ondergaan en is er glansrijk doorgekomen. Inmiddels zijn er meerdere audits geweest om continu de kwaliteit te toetsen.

Al jaren wordt er inmiddels op dit niveau gewerkt, het is mooi als dat op deze wijze wordt bevestigd.

Wat is een pluspraktijk?

Bezoek de website via deze link naar de zorgverzekeraar.

Wat betekent dit voor u?

De kortste weg naar herstel.

Samen met u wordt het behandeldoel vatsgesteld. Vervolgens wordt onderzocht met welke behandelmethoden u het meest efficient de afgesproken doelstellingen kunt bereiken.